Mis on homöopaatia?

Homöopaatia on teaduslikel uuringutel põhinev süsteem, mis rakendab loodusseadusi, stimuleerimaks inimese elujõudu. Selle eesmärgiks on haigusi välja ravida. Paljudele ei ole teada asjaolu, et homöopaatia on üks suurimaid teadusi tervisest ning oskusest elada maailma ja iseendaga kooskõlas.

Väga tabava võrdluse on toonud homöopaat Lidia Volosova Peterburist.
„Kui minu patsiendid küsivad: „Kuidas te hakkate mind ravima, mida hakkavad homöopaatilised ravimid minu organismiga tegema?“, siis toon ma kõigile ühe ja sama võrdluse. Minu nägemuse järgi, seletab see täielikult homöopaatilise ravimise olemust.

Kujutage ette, et haige organism on kui häälest ära muusikapill. Selleks, et hakkaks kõlama muusika, ei ole tarvis vahetada keeli või lisada uusi klahve – pilli on vaja häälestada! Homöopaatiline ravim on sarnane häälestusvõtmega, arst-homöopaat on aga häälestaja.

Viis, kuidas muusika hakkab kõlama, ei sõltu ainult pillist. Me ei suuda panna viiulit kõlama nii nagu saksofon või klaver. Igale pillile on omane unikaalne heli, oma intonatsioon. Kui pill on häälestatud, siis kõlab muusika.“

Homöopaatiline ravim „häälestab“, harmoniseerib organismi sisemist olekut, tema koostoimet ümbritseva maailmaga ja seega ei hakka tervise paranedes inimene tundma ennast paremini ainult füüsiliselt, vaid ka emotsionaalselt.

Erinevalt teistest ravimeetoditest, ei ravi klassikaline homöopaatia haigust – ta tervendab inimest koos tema füüsiliste ja psüühiliste probleemidega, tema reaktsioonidega ümbritsevale keskkonnale.